Advokáti

Mgr. Petr Sikora

Právnickou fakultu University Karlovy v Praze ukončil v r. 2001. Od roku 2004, kdy se stal advokátem, vykonává generální praxi. Zaměřuje se na obchodní právo, zejména pak pořádání a řízení valných hromad, zakládání a likvidace společností. Dále řeší problematiku trestního práva, a to v oblasti daňových, hospodářských a majetkových deliktů. Dále se zabývá také občanským a rodinným právem.

Hovoří anglicky a rusky.

JUDr. Jaroslav Truneček

Právnickou fakultu University Karlovy ukončil v r. 1999. Roku 2009 složil rigorózní zkoušku a získal akademický titul doktor práv – JUDr.

Po předchozí praxi ve státní správě a energetice se stal v roce 2008 advokátem. Vykonává generální praxi, zaměřuje se však zejména na v obory práva trestního, občanského, dále ústavního a správního. Zastupuje klienty též při podávání ústavních stížností a stížností k Evropskému soudu pro lidská práva.

Hovoří anglicky a rusky.

Publikační činnost: Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem, Leges, Praha 2010

JUDr. Pavel Rameš

Právnickou fakultu University Karlovy úspěšně ukončil v r. 2001, roku  2003 složil rigorózní zkoušku a získal akademický titul doktor práv – JUDr.

Advokátem se stal v roce 2004 a poskytuje právní pomoc  v oborech práva trestního, občanského, obchodního .a správního práva. Zejména zastupuje klienty ve sporech o náhradu škody.

Hovoří anglicky a rusky.

Comments are closed.